องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน 329/42 หมู่ที่ 1 ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210 โทรศัพท์ 077-369130 โทรสาร 077-369130

นายกมล เพชรน้อย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน

081-7473062

นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

086-2803521

  • วิสัยทัศน์

    “ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ โดยยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ”

ข่าวสารชาวอบต.อิปัน

กิจกรรมชาวอบต.อิปัน

สื่อ ประชาสัมพันธ์

พี่น้อง อบต.อิปัน เราดูแล

12
หมู่
9,440
ประชากร
77.80
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)