ศูนย์ดำรงธรรม รับเรื่องราวร้องทุกข์

เรื่อง :   ปัญหาการจัดการขยะจุด 3แยกตรงข้ามตลาดไสนา  6/9/2019 [7:31:48 PM]
IP Adress : 182.232.219.219
 
ควรมีการจัดการ ขยะจุดนี่ให้ดีกว่านี่ เพราะมันคือภาพลักษณ์ของการจัดการทำงานของ อบตอิปัน
จากคุณ : อุมาพร
 
ก่อนการแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง ทางต้นสังกัดสามารถตรวจเช็คข้อมูลของคุณได้ 
กรุณาใช้คำสุภาพในการแสดงความคิดเห็นค่ะ